Om hotellet

Historia

Björkuddens huvudbyggnad byggdes 1892 som skolbyggnad och kallades då för Skoludden. Tegelstenarna som huset är byggt av fraktades hit från England som barlast på skutorna.

Huset byggdes som skola av dir. Seth Kempe som vid den tiden ägde Dals sågverk fram till storstrejken 1908.  1912 såldes Björkudden till insp. Belfrage vilken gjorde om Björkudden till tjänstemannabostad. En av tjänstemännen hette Kjellberg, senare far till Margareta Kjellberg, känd som vissångerska och medverkan i TV:s ”Har du hört den förut”.

Omkring 1920 flyttade skogsförvaltningen till Sollefteå och Björkudden användes då till sommarbostad för f.d. tjänstemän. Björkudden var även bostad för dir. Bäcklund som var chef för sågverket fram till den stora pannexplosionen vid sågen 1931.

Ett konsortium, Nora Textil, köpte fastigheten 1945 och startade syfabrik. Karin och Erik Dahlén startade år 1952 pensionat och gav Björkudden dess nuvarande namn.

Under dessa år har Björkudden drivits som hotell och restaurang av för att nämna t.ex. familjen Aller, Ronald Ek, familjen Andersson och familjen Nyberg. Familjen Kivilompolo övertog Björkudden år 2001 och stängde för totalrenovering.

Renoveringen pågick under 5 år tills man öppnade julen år 2006. Våren 2019 köpte Mats Löfroth anläggningen, som sedermera kommer att skriva en fortsättningen på Björkuddens historia. Mats äger även Hotell Höga Kusten som ligger 2 km från Björkudden.

Utveckling och framtidsvisionen fortsätter utvändigt med parken samt husen runt om.

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till

Björkuddens Hotell & Restaurang!