Bokningsregler bröllop

Bokningen är bindande först när Björkudden Hotell & Restaurang erhållit undertecknad accept av preliminär offert samt en förskottsbetalning om 5.000 kronor.

Exakt gästantal lämnas senast 10 dagar innan arrangemanget.

Förskottsbetalning om 75 % av arrangemangets totala kostnader inbetalas och ska vara Björkudden Hotell & Restaurang tillhanda senast 7 dagar innan arrangemanget. Slutbetalning sker på plats med avdrag för tidigare inbetalda förskott om inget annat skriftligen är överenskommet.

Björkuddens Hotell & Restaurang följer SHR:s allmänna villkor för sällskapsarrangemang och festvåningsbeställningar gällande avbeställning.

Vid avbokning av bekräftat arrangemang tillfaller inbetalt förskott om 5,000 kr Björkudden Hotell & Restaurang i sin helhet om inte Björkudden Hotell & Restaurang erhåller en ny bokning för samma tidpunkt.

Reservation för prisändringar.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller vidare information!